OSZTALÉK ADÓZÁSA 2020, OSZTALÉK KALKULÁTOR 2020

OSZTALÉK ADÓZÁSA 2020, OSZTALÉK KALKULÁTOR 2020 https://cegvezetoknek.hu/index.html

INGYENES HIRDETÉS CÉGEKNEK, VÁLLALKOZÁSOKNAK, MAGÁNSZEMÉLYEKNEK!

TÖBB MINT 40000 EZREN OLVASHATJÁK HIRDETÉSEIT, HA ITT TESZI FEL:

https://cegvezetoknek.hu/reklam.html

INGYENES TERMÉKÁTADÁS, SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS ADÓZÁSA

A koronavírus-járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel számos adomány, felajánlás érkezik mind magánszemélyek, mind vállalkozások részéről rászoruló személyek, szervezetek részére. Kérdésként merül fel, hogy jelen esetben hogyan kell kezelni adózási szempontból ezeket az ingyenesen átadott termékeket, ingyenesen nyújtott szolgáltatásokat. …

A teljes anyag letölthető a https://cegvezetoknek.hu/kisistvan.html oldalról.

ÖREGSÉGI NYUGDÍJ 2020

Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a születési évének megfelelő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik.

Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik.

Öregségi résznyugdíjra az jogosult, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és legalább tizenöt év szolgálati idővel rendelkezik.

https://cegvezetoknek.hu

ADÓKÖTELES BIZTOSÍTÁSI DÍJ

Az adóköteles biztosítási díj 2019. január 1-től hatályos Szja törvény szerinti fogalmát [Szja tv. 3. § 89. pont] a következőképpen kell alkalmazni, figyelemmel arra is, hogy a más személy által magánszemély javára kötött biztosítás vagy az egyéni biztosítás (ideértve a kollektív ernyő alatt kötött egyéni biztosításokat is), vagy a Ptk. fogalmi rendszerét kielégítő csoportos biztosítás:

- A más személy (pl. munkáltató, kifizető) által kötött egyéni (egy biztosítottat tartalmazó) biztosítási szerződésre (ideértve a kollektív ernyő alatt kötött egyéni biztosításokat is) a szerződő más személy által fizetett díj az Szja törvény 3. §-a 89. pontjának a) alpontja alapján – figyelemmel az Szja törvény 2. §-ának (6) bekezdésében foglaltakra – a más személy és a biztosított magánszemély között fennálló jogviszony szerint (jogviszony hiányában egyéb jövedelem jogcímen) az összevont adóalapba tartozó jövedelemként adóköteles, függetlenül attól, hogy a biztosítás kockázati biztosítás vagy kockázatinak nem minősülő tőkegyűjtő (felhalmozási típusú) életbiztosítás (pl. vegyes életbiztosítás, teljes életre szóló életbiztosítás).

- A más személy által magánszemélyek javára kötött csoportos (a biztosítottak száma kettő vagy annál több személy) tőkegyűjtéses biztosítás más személy által fizetett díjának egy főre jutó összegét – ha az a szerződésből egyéb módon nem állapítható meg – az Szja törvény 3. §-a 89. pontjának ba) alpontja alapján arányosítással kell megosztani a biztosított magánszemélyek között. Az így meghatározott egy főre jutó díj a más személy és a biztosított magánszemély között fennálló jogviszony alapján (jogviszony hiányában egyéb jövedelem jogcímen) az összevont adóalapba tartozó jövedelemként adóköteles.

A más személy által magánszemélyek javára kötött csoportos (a biztosítottak száma kettő vagy annál több magánszemély) kockázati biztosítás más személy által fizetett osztatlan díja – minden további vizsgálat nélkül, arra való tekintettel, hogy az ilyen biztosítások díja a biztosítási időszak alatt számtalan okból változhat, és emiatt a magánszemélyek jövedelmét sem lehet biztonsággal és egyértelműen meghatározni, illetve ennek kísérlete, illetve a folyamatos korrekciók aránytalanul nagy erőfeszítést igényelnének minden érintett szereplőtől – az Szja törvény 3. §-a 89. pontjának bb) alpontja alapján adóköteles, így arra az Szja törvény 70. § (6) bekezdése b) pontjának – egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó – rendelkezését kell alkalmazni. NAV

https://cegvezetoknek.hu

EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS IDŐTARTAMA

2020. április 17-től 2020. december 31-ig alkalmi és idénymunkára hosszabb időtartamban alkalmazható a munkavállaló
- a növénytermesztési,
- erdőgazdálkodási,
- állattenyésztési,
- halászati,
- vadászati ágazatban.

Így az alkalmi munka időtartama egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 20 naptári nap, a mezőgazdasági idénymunka éves időtartama legfeljebb 180 nap lehet.

Ha a munkáltató és a munkavállaló több alkalommal létesít munkaviszonyt idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára, akkor ezeknek a munkaviszonyoknak az együttes időtartama a naptári évben nem haladhatja meg a 180 napot.

https://cegvezetoknek.hu

OSZTALÉK ADÓZÁSA, OSZTALÉK KALKULÁTOR 2020 JÚLIUSTÓL

OSZTALÉK KALKULÁTOR 2020 JÚLIUSTÓL

Nyereség/kiveendő osztalék: Ft
Társasági adó:
(Ezt a cége fizeti, vagy fizette.)
Ft
Osztalék adó: Ft
Megfizetett szocho. (minimum 1, maximum 598.920 (24*161.000*0,155) Ft
Szocho: Ft
Osztalék (ennyit kap kézhez): Ft
Ft
ENNYI NYERESÉGBŐL LESZ 1.000.000 FT KÉSZPÉNZE: Ft

Megéri?  https://cegvezetoknek.hu
EZEKET KELL TUDNI AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁRÓL

A koronavírus-járvány terjedésével összefüggésben egyre nagyobb igény merül fel a bizonylatok, így a számlák elektronikus továbbítására, befogadására.

Az elektronikus számla fogalma

Fontos tudni, hogy az Áfa tv. előírásai alapján elektronikus számlának minősül minden olyan, az e törvényben előírt adatokat tartalmazó számla, amelyet elektronikus formában bocsátottak ki és fogadtak be.

Az áfa előírások értelmében a számla kibocsátása ténylegesen a számla számlabefogadó részére történő rendelkezésre bocsátással valósul meg. Ennek következtében elektronikus számlának minősül az eredetileg papír alapon előállított számla is, melyet azonban nem személyesen vagy postai úton bocsátanak a befogadó rendelkezésére, hanem úgy, hogy azt beszkennelve, elektronikusan továbbítják részére. … https://cegvezetoknek.hu/kisistvan.html

Kérem ossza meg, hogy mások is megismerhessék, köszönöm.

NAV ÜZEMANYAGÁR 2020 MÁJUS

         
NAV ÜZEMANYAGÁR 2020 Ft/l
https://cegvezetoknek.hu/index.html
 
HÓNAP ESZ-95 BENZIN GÁZOLAJ KEVERÉK LPG. AUTÓGÁZ
MÁJUS 297 342 334 231
ÁPRILIS 388 397 425 248
MÁRCIUS 390 406 427 256
FEBRUÁR 402 425 439 251
JANUÁR 397 414 433 238
       

 

https://cegvezetoknek.hu

Ossza meg, hogy mások is megismerhessék, köszönöm.

KATA MENTESÍTÉS MIATT A BEVÉTELI HATÁR

A 61/2020. (III.23.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése szerint, március-június hónapokra mentesít bizonyos tevékenységeket a kata megfizetése alól.
A Korm. rendeletben nincs arra vonatkozó jogszabályi rendelkezés, hogy a mentesülés csökkentené az éves bevételi értékhatárt.

A Korm. rendelet vonatkozó szabálya is csak azt mondja ki, hogy ezen hónapokra nem kell megfizetni a tételes adót, és a kisadózói státusz fennáll, azt nem érinti a fizetés alóli mentesülés.
Tehát a mentesítés miatt nem csökken a tizenkét milliós bevételi határ.

https://cegvezetoknek.hu/kata.html

Kérem ossza meg, hogy mások is megismerhessék, köszönöm

 

Címkék: kata kisadózó