OSZTALÉK ADÓZÁSA 2020, OSZTALÉK KALKULÁTOR 2020

OSZTALÉK ADÓZÁSA 2020, OSZTALÉK KALKULÁTOR 2020 https://cegvezetoknek.hu/index.html

A MUNKAVÁLLALÓ SZÁMÁRA A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT KORONAVÍRUSTESZT ADÓZÁSA

Az Szja tv. 4. § (2a) bekezdése alapján nem keletkezik adóköteles bevétel a biztonságot és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek a munkavédelemről szóló törvény előírásai szerint a munkáltató felelősségi körébe tartozó biztosítása esetén.

Tehát adómentes!

https://cegvezetoknek.hu

A megosztásokat köszönöm.

ILLETÉKMENTES A TESTVÉREK KÖZÖTTI ÖRÖKLÉS ÉS AJÁNDÉKOZÁS

2020. július 8. óta értéktől függetlenül illetékmentes a testvérek közötti öröklés és ajándékozás. Korábban csak az egyenes ági rokonok, tehát szülő és gyermek, valamint özvegy és házastárs örökrésze és ajándéka mentesült az illeték alól.

https://cegvezetoknek.hu

Köszönöm a megosztásokat.

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ MÉRTÉKE

A szociális hozzájárulási adó mértéke

2012. január 1 - 2016. december 31. 27%
2017. január 1 - 2017. december 31. 22%
2018. január 1 - 2019. június 30. 19,5%
2019. július 1- 2020. június 30.    17,5%
2020. július 1-jétől                    15,5%

https://cegvezetoknek.hu/

A megosztásokat köszönöm.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS – ÚTNYILVÁNTARTÁS

Az egyéni vállalkozónak részletes útnyilvántartást kell vezetnie abban az esetben, ha a személygépkocsiját a vállalkozói tevékenységével kapcsolatosan használja, és ezzel összefüggésben költséget számol el.
E tekintetben költségek kizárólag az egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő üzleti célból megtett utak alapulvételével számolhatóak el. Az egyéni vállalkozónak az útnyilvántartásban fel kell jegyeznie az üzemi célú futás kezdő és záró kilométeróra állását.

Az egyéni vállalkozónak lehetősége van arra, hogy útnyilvántartás vezetése helyett – saját tulajdonú személygépkocsi használata címén, függetlenül az üzemeltetett személygépkocsik számától – havi 500 kilométernek megfelelő költséget számoljon el átalányban a személygépkocsi üzemi célú használata miatt.

https://cegvezetoknek.hu

KATA – ONLINE SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁS

Július 1-től a vállalkozók (az alanyi áfamentesek és a tárgyi áfamentes tevékenységeket folytatók is) adatszolgáltatásra kötelezettek a számláikat illetően, ha azt cégeknek állítják ki, bármilyen kis összegről is szóljon az – és kötelező a vevő adószámának feltüntetése is a számlán minden esetben!

FIGYELEM! A katások is kötelezettek.

Van türelmi idő, a NAV szeptember 30-ig nem bírságolja az adatszolgáltatás mulasztást, de csak akkor, ha a július 1-jétől újonnan kötelezettek még mielőtt az első számlát kiállítanák, regisztrálnak az Online Számla rendszerben.

https://cegvezetoknek.hu

NYUGDÍJ - A SZOLGÁLATI IDŐ IGAZOLÁSA

A szolgálati időt naptári naponként kell számításba venni és 365 naptári napot kell egy évnek tekinteni. Ugyanazt az időtartamot csak egyszer lehet számításba venni.

A szolgálati időt a társadalombiztosítási igazgatási szervek nyilvántartása alapján kell számításba venni. A társadalombiztosítási igazgatási szervek nyilvántartásai alapján nem igazolt szolgálati időket - ha jogszabály másként nem rendelkezik - abban az esetben kell figyelembe venni, ha azokat az igénylő
- a foglalkoztató által kiállított egykorú eredeti okirattal (igazolással) vagy hiteles másolatával, vagy
- a foglalkoztató eredeti nyilvántartásai alapján kiállított igazolással, vagy egyéb hitelt érdemlő módon bizonyítja.

https://cegvezetoknek.hu