OSZTALÉK ADÓZÁSA 2021

OSZTALÉK ADÓZÁSA 2021 https://cegvezetoknek.hu

TANULMÁNYI SZERZŐDÉS

A tanulmányi szerződésben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a másik fél pedig kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja, illetőleg a képzettség megszerzése után meghatározott időn keresztül, de legfeljebb öt évig, a munkáltatóval munkaviszonyát fenntartja.

Két esetben nem lehet tanulmányi szerződés megkötése:
- munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján járó kedvezmények biztosítása esetén (pl. általános iskolai tanulmányokat folytató munkavállaló részére egyébként törvény szerint járó munkaidő-kedvezmény nyújtására), továbbá
- ha a tanulmányok elvégzésére a munkáltató kötelezte a munkavállalót.

A tanulmányi szerződés érvényességéhez annak írásba foglalása is szükséges.

A munkavállaló felmondása esetén a tanulmányi szerződés alapján nyújtott támogatás visszakövetelhető, illetve arányosan követelhető vissza, míg a munkáltató felmondása esetén a támogatás nem követelhető vissza.