OSZTALÉK 2019

OSZTALÉK 2019 - cegvezetoknek.hu

AJÁNDÉK ADÓZÁSA

Az Szja tv. 1. számú melléklet 7.2. pontjában foglaltak szerint a magánszemély részére más magánszemély által ingyenesen juttatott vagyoni érték adómentesnek minősül.

Ugyanakkor ajándékozással történt vagyonszerzés esetén ajándékozási illetéket kell fizetni.
Az ajándékozás csak akkor esik ajándékozási illeték alá, ha arról okiratot állítottak ki, vagy ingó ajándékozása esetén okirat kiállítása ugyan nem történt, de az egy megajándékozottra jutó ingó forgalmi értéke a 150.000 forintot meghaladja.

Mentes az ajándékozási illeték alól:


-
az ajándékozó egyenesági rokona által megszerzett ajándék,

- az ajándékozó házastársa, bejegyzett élettársa által – házasság (bejegyzett élettársi kapcsolat) fennállása alatt – megszerzett ajándék,
- a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés.