PÉNZ KIVÉTELE

PÉNZ KIVÉTELE www.cegvezetoknek.hu

KIVÉTELES ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén kivételes rokkantsági ellátás állapítható meg annak a megváltozott munkaképességű személynek,
- akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota 50 százalékos vagy kisebb mértékű,
- akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a rehabilitációja nem javasolt, vagy rehabilitálható, de a kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg,
- akinek a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmét a biztosítási idő hiánya miatt elutasító döntés véglegessé vált és e döntésben foglaltak szerint rendelkezik a szükséges biztosítási idő legalább felével,
- aki keresőtevékenységet nem végez és
- aki rendszeres pénzellátásban nem részesül.

A kivételes rokkantsági ellátás havi összege

- egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, és aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel az alapösszeg 45%-ának (44.505 Ft) 65%-a, azaz 28.925 Ft
- kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható az alapösszege 50%-ának (49.445 Ft) 65%-a 32.140 Ft
- egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, az alapösszeg 55 %-ának (54.390 Ft) 65 százaléka 35.355 Ft.