OSZTALÉK ADÓZÁSA 2021

OSZTALÉK ADÓZÁSA 2021 https://cegvezetoknek.hu

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉK – MENTESSÉG

A fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék (2017. évben havi összege: 7.110 forint, napi összege: 237 forint. Ugyanakkor a megfizetése alól mentesség kérhető szociális rászorultság alapján.

Az adózó kérelmére a járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát,
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át (34.200 forint),
b) aki egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750,- Ft) nem haladja meg, és családjának vagyona nincs.

A szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági bizonyítványt állít ki. A bizonyítvány hatályossága 1 év. A szociálisan rászorult személyekről a járási hivatal bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítás felé.

Ha a magánszemély részére kiállításra kerül a bizonyítvány, akkor annak érvényességi ideje alatt nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni. Ugyanakkor a magánszemélynek ezzel összefüggésben bejelentést kell teljesítenie az adóhatóság felé a 17T1011-es nyomtatványon.