OSZTALÉK ADÓZÁSA 2021

OSZTALÉK ADÓZÁSA 2021 https://cegvezetoknek.hu

OSZTALÉKFIZETÉS SZABÁLYAI

Osztalékfizetés esetén ezekre vigyázzon:
- osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő taggyűlés időpontjában a tagjegyzékben szerepel, kivéve, ha a társasági szerződés ettől eltérő időpontot határoz meg;
- a társasági szerződés lehetőséget adhat arra, hogy a tagot megillető osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként kerüljön teljesítésre;
- a tag az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult;
- a taggyűlés az osztalékfizetésről az ügyvezetőnek a – ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a felügyelőbizottság által jóváhagyott – javaslatára a Számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat;
- az ügyvezetőnek írásban nyilatkoznia kell a taggyűlésnek arról, hogy a kifizetés nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését;
- a nyilatkozat megtételének elmulasztásával történő kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat tételével okozott károkért az ügyvezető a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezések szerint felel;
- az ügyvezető köteles a nyilatkozatot 30 napon belül a cégbírósághoz elektronikus úton benyújtani;
- a bejelentés nem jár illetékfizetési és közzétételi kötelezettséggel;
- azokat a kifizetéseket, melyeket a Gt. rendelkezései ellenére teljesítettek, a társaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a társaság bizonyítja a tag rosszhiszeműségét;
- nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaságnak a Számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét (osztalékfizetési korlát).

NYUGDÍJ KISOKOS LETÖLTÉSE

OSZTALÉKFIZETÉS OLCSÓBBAN - ITT KISZÁMOLHATJA