OSZTALÉK ADÓZÁSA 2021

OSZTALÉK ADÓZÁSA 2021 https://cegvezetoknek.hu

CÉGES GÉPKOCSI MAGÁNCÉLÚ HASZNÁLATA

Változnak a harmadik országból ideiglenesen behozott gépkocsik magáncélú használatára vonatkozó szabályok május 1-től annak érdekében, hogy megakadályozzák a visszaéléseket, elsősorban a vám, áfa és regisztrációs adó megfizetésének elkerülését.

NAV tájékoztató

Felhívás szállítóeszköz ideiglenes behozatala esetében a magáncélú használat szabályairól

Ideiglenes behozatal esetén bizonyos feltételek meglétekor az áruk vám és ÁFA megfizetése nélkül felhasználhatóak az Unió területén, és ugyanilyen feltételek mellett újraexportálhatóak ugyanazon állam területén ahol az import is történt.

Ideiglenes behozatal esetén három lehetőség van az árunyilatkozat benyújtására:
- Írásos vagy elektronikus úton (Vk.vhr. 497. Cikk)
- Szóbeli árunyilatkozattal (Vk.vhr. 229. cikk). Szóbeli árunyilatkozat csak bizonyos árutípusok vonatkozásában nyújtható be. Mindazonáltal a vámhatóság kérheti írásbeli leltár vagy lista benyújtását a szóbeli árunyilatkozat alátámasztásának érdekében, melyet az alábbi nyomtatványon lehet ezt megtenni: Inventory form (93 kB)
- Egyéb módon tett vámáru-nyilatkozattal (VK.vhr. 232. cikk)


Specifikus információ az ideiglenes behozatalról:
A gazdasági hatású vámeljárásokra vonatkozó iránymutatások 2001. szeptember 24-én jelentek meg az Európai Unió Hivatalos lapjának C 269 számában

Az iránymutatások nem minősülnek jogszabályoknak, azok célja a jogi szabályozások helyes alkalmazásának elősegítése.

 

Új szabályok a szállítóeszközök ideiglenes behozatala során felmerülő magáncélú használatára 

Az ideiglenes behozatal során alkalmazandó új szabályok a közlekedési eszközök vonatkozásában 2015. május 01-i hatállyal – a 2015/234/EK bizottsági rendelet által – módosításra kerültek a 2454/93 EGK Bizottsági Rendelet 561.cikk (2) bekezdése szerint, annak érdekében, hogy az ideiglenes behozatal esetén kizárhatóak legyenek a lehetséges visszaélések.


Az új szabályok értelmében a közlekedési eszközök magáncélú használata az olyan, Unió területén belül letelepedett természetes személy által lehetséges, aki az Unió területén kívül letelepedett tulajdonos, bérlő vagy lízingelő alkalmazásában áll, és a használat

- a munkavállaló munkahelye és lakóhelye közötti útra, vagy

- a munkavállaló munkaszerződésben meghatározott szakmai feladat ellátására vonatkozik.

A vámhatóság kérésére a közlekedési eszközt használó személy köteles bemutatni a munkaszerződés másolatát. Az erre vonatkozó szabályok az alábbi linken megtalálhatóak:

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0234&qid=1428498679024&from=HU

Budapest, 2015. április 10     NAV

CÉGAUTÓADÓ ANYAG LETÖLTÉSE

OSZTALÉKFIZETÉS OLCSÓBBAN - ITT KISZÁMOLHATJA