OSZTALÉK ADÓZÁSA 2021

OSZTALÉK ADÓZÁSA 2021 https://cegvezetoknek.hu

Közmunkás szja bevallása

A közfoglalkoztatással létrejövő jogviszony több tekintetben eltérő sajátosságokkal rendelkezik a munkaviszonyhoz képest, azonban társadalombiztosítási, illetve adózási vonatkozásait illetően a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

A közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem nem önálló tevékenységből származó adóköteles bérjövedelemnek minősül.

Az adóköteles jövedelemmel rendelkező magánszemélyt adóbevallási kötelezettség terheli. Ezt a kötelezettséget abban az esetben is teljesíteni kell, ha adófizetési kötelezettsége nem keletkezik az adózónak.

A bevallási kötelezettség 2014. évre vonatkozóan a 1453-as számú személyijövedelemadó-bevallásnak vagy a 1453ADÓNYILATKOZAT-nak az állami adóhatósághoz 2015. május 20-ig történő benyújtásával teljesíthető. A bevallást a foglalkoztató által adott igazolás alapján kell kitölteni, amelyben a bevallás soraira hivatkozással szerepel a jövedelem és a levont adóelőleg összege.

Amennyiben a magánszemélynek más adóköteles jövedelme is volt a tárgyévben, akkor az ezzel összefüggő adatokat is fel kell tüntetni az adóbevallásban.

Nem kell ugyanakkor bevallani a közfoglalkoztató által nyújtott természetbeni ellátások (pl. térítésmentes étkezés, elhelyezés, a lakóhelyről a munkavégzés helyére történő szállítás) értékét, mert ezek a juttatások adómentesek.

Az adóhatóság a bevallások benyújtását ellenőrzi és a bevallási kötelezettség elmulasztása esetén akár 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírságot is kiszabhat. NAV