OSZTALÉK ADÓZÁSA 2021

OSZTALÉK ADÓZÁSA 2021 https://cegvezetoknek.hu

Készpénzfizetés bejelentése, készpénzfizetés korlátozása

Készpénzes vásárlás bejelentése

A készpénzfizetés napjától számított 15 napon belül a NAV-hoz a vevőnek, a szolgáltatás igénybe vevőjének – a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek kivételével – be kell jelentenie
a) a kapcsolt vállalkozások között létrejött, 1.000.000 forintot meghaladó értékű készpénzfizetést,

b) egyéb esetben a 2.000.000 forintot meghaladó értékben teljesített készpénzfizetést.

A bejelentést a „40 Bejelentés a készpénzfizetésről” nyomtatványon kell elküldeni.

A bejelentési kötelezettség a pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett adózók közötti készpénzfizetésre is vonatkozik, illetve a pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett és a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók között megvalósult készpénzfizetésre is alkalmazni kell.

FIGYELEM! Ez arra is vonatkozik, amikor a cég a bt, kft tagtól vásárol.