OEP - FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS KITÖLTÉSE

A kötelező egészségbiztosítási ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (továbbiakban: Ebtv.) 2015. január 01-től hatályos 39/A. §-ának (1) bekezdésében foglaltak értelmében az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és a baleseti táppénz összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban, személyi jövedelemadó-előleg megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni.

Fenti rendelkezést abban az esetben kell alkalmazni, ha az ellátásokra való jogosultság 2014. december 31-ét követően keletkezik. Tehát amennyiben az igénylő táppénzre, gyermek ápolása címén igényelt táppénzre, csecsemőgondozási díjra, gyermekgondozási díjra, illetve baleseti táppénzre 2014. december 31-ét követően válik jogosulttá, a „Foglalkoztatói igazolás”-on a jövedelemadatokat nem kell közölni, tekintettel arra, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz benyújtott személyi jövedelemadó bevallás alapján történik az ellátások összegének megállapítása.

Ennek megfelelően a „Foglalkoztatói igazolás” kitöltésekor az alábbiak szerint kell eljárni:

- Táppénz, gyermek ápolása címén igényelt táppénz igénylése esetén abban az esetben, ha a táppénzre jogosultság 2014. december 31-ét követően keletkezik, a [Pótlap_tp_gyáp] lap „2. A táppénz megállapításához szükséges adatok” rovat „1. Jövedelem” blokk első és második oszlopában 0-t kell közölni.

- Csecsemőgondozási díj igénylése esetén abban az esetben, ha a csecsemőgondozási díjra jogosultság kezdő időpontja 2014. december 31-ét követően keletkezik, a [Pótlap_thgys] lap „3. A terhességi-gyermekágyi segély összegének megállapításához szükséges adatok” rovat „1. Jövedelem” blokk első és második oszlopában 0-t kell közölni. (2015. január 01-től a terhességi-gyermekágyi segély elnevezése csecsemőgondozási díjra változott, tehát ahol a nyomtatvány terhességi gyermekágyi segélyt említ, azon csecsemőgondozási díjat is érteni kell.)

- Gyermekgondozási díj igénylése esetén abban az esetben, ha a gyermekgondozási díjra jogosultság kezdő időpontja 2014. december 31-ét követően keletkezik, a [Pótlap_gyed] lap „2. A gyermekgondozási díj összegének megállapításához szükséges adatok” rovat „1. Jövedelem” blokk első és második oszlopában 0-t kell közölni.

- Baleseti táppénz igénylése esetén abban az esetben, ha a baleseti táppénzre jogosultság kezdő időpontja 2014. december 31-ét követően keletkezik, a [Pótlap_bal_01] lap „3. A baleseti táppénz megállapításához szükséges adatok” blokk valamely rovatába 0-t kell közölni. Ha a kérelmező jogviszonya társas vállalkozó, a [Pótlap_bal_02] lap „4. A baleseti táppénz megállapításához szükséges adatok” rovat „1. Jövedelem” blokk első és második oszlopában 0-t kell közölni.

OEP

OSZTALÉKFIZETÉS OLCSÓBBAN - ITT KISZÁMOLHATJA