PÉNZ KIVÉTELE A CÉGÉBŐL

PÉNZ KIVÉTELE www.cegvezetoknek.hu

Üzleti tanácsadás - Szja bevallás

Nem kell 1553 számú bevallást benyújtani ha az adóévben egyáltalán nem volt bevétele vagy csak olyan bevételt szerzett, amelyet a törvény rendelkezései szerint nem kell bevallani.

Ilyen bevételek, jövedelmek lehetnek például:
- azok a bevételek, amelyeket a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni (például az adómentes bevételek);
- a törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés alapján az adó alól Magyarországon mentesített jövedelem, ha más bevallási kötelezettség alá eső jövedelme a magánszemélynek nem volt;
- amely ingó vagyontárgy átruházásából származik, és az éves bevétel összege nem haladja meg a 600 000 forintot, vagy az adóévben a gazdasági tevékenységnek nem minősülő ingó értékesítésből származó jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot;
- amely ingatlan átruházásából, a vagyoni értékű jog gyakorlásának átengedéséből, e jogról való lemondásból származik, ha abból jövedelem nem keletkezik;
- amely után a személyi jövedelemadó megfizetésére a kifizető kötelezett;
- amely kamatjövedelemnek minősül, és abból a kifizető az adót levonta;
- amely pénzbeli nyereménynek minősül;
- amelyet külön törvény rendelkezése szerint nem kell bevallani.

Nem kell bevallást benyújtania akkor sem, ha az adóévben kizárólag egyszerűsített foglalkoztatás keretében szerzett jövedelmet, és az nem haladta meg a mentesített keretösszeget.  

Címkék: szja bevallás