OSZTALÉK ADÓZÁSA 2021

OSZTALÉK ADÓZÁSA 2021 https://cegvezetoknek.hu

CÉGALAPÍTÁS, BETÉTI TÁRSASÁG

Gazdasági társaságot általában bármely külföldi és belföldi természetes és jogi személy, illetve gazdasági társaság alapíthat.

A betéti társaság esetében azonban - éppen a korlátlan tagi felelősség miatt - vannak bizonyos korlátozások, illetve kizáró rendelkezések.

Ezek a következők:

Természetes személy egyidejűleg egy gazdasági társaságban lehet a társaság korlátlanul felelős tagja.

Betéti társaság nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja, azaz nem lehet másik betéti társaságban beltag.

Kiskorú személy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja nem lehet.

A betéti társaság alapítása a gazdasági társaságok alapításának általános szabályai szerint történik: az alapítási folyamat első mozzanata a társasági szerződés megkötése.

A betéti társaság esetén a társasági szerződés a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) mellékletét képező szerződésminta megfelelő kitöltésével is elkészíthető. Ez esetben a társasági szerződés tartalmát kizárólag a kitöltött szerződésmintában foglalt rendelkezések alkothatják.

A létesítő okiratot közjegyzői okiratba vagy ügyvéd, illetve valamelyik alapító jogtanácsosa által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

A bejegyzési kérelem előterjesztésének határideje - ha törvény kivételt nem tesz - a létesítő okirat aláírásától, illetve elfogadásától számított 30 nap. Ha a cég alapításához hatósági engedély szükséges, a bejegyzési kérelem előterjesztésének határideje az engedély kézhezvételétől számított 15 nap. A cégbíróság 50 000 Ft-tól 900 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtja azt, aki a bejegyzési kérelem előterjesztésének kötelezettségét késedelmesen teljesíti.

Gazdasági társaság alapítását a létesítő okirat közjegyzői okiratba foglalásától vagy ügyvédi vagy jogtanácsosi ellenjegyzésétől számított harminc napon belül be kell jelenteni a nyilvántartó bíróságnak.

OSZTALÉKFIZETÉS OLCSÓBBAN - ITT KISZÁMOLHATJA

KFT. ALAPÍTÁSA, BT. ALAPÍTÁSA ANYAG LETÖLTÉSE