OSZTALÉK ADÓZÁSA 2021

OSZTALÉK ADÓZÁSA 2021 https://cegvezetoknek.hu

NYUGDÍJ ADATEGYEZTETÉS

Az ONYF által indított adategyeztetési eljárás az alábbiak szerint folyik:

A lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási szerv tájékoztató levelet küld az eljárásban érintett személyek részére, mely levél általános információkat tartalmaz a hivatalból történő adategyeztetési eljárásról.

A tájékoztató levél kiküldését követően, amennyiben az érintett személy a levélben foglaltak alapján nem él azon lehetőséggel, hogy a hagyományos (papír) ügyintézés helyett az elektronikus ügyintézési módra váltson, a nyugdíjbiztosítási szerv két héten belül egy végzéssel értesíti az érintett személyt az adategyeztetési eljárás megindításáról, valamint annak mellékleteként csatolt kimutatásban a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő adatairól.

A kimutatás az alábbi adatokat tartalmazza:

- biztosításban töltött időszakot, ezen belül a foglalkoztató nevét, az alkalmazás minőségét, nők esetében a kedvezményes nyugdíjazásra jogosító időt, az adott időszakra napokban elismerhető szolgálati idő tartamát, mezőgazdasági termelő-szövetkezeti tag esetén a 10 órás munkanapok számát,

- a foglalkoztató által korkedvezményre jogosító időtartamnak jelölt időt,

- az 1987. december 31-ét követő, a munkáltatók által igazolt, kereseti, jövedelmi adatokat külön lebontva az adóköteles, illetve adómentes keresetekre (munkabér, jutalom, év végi részesedés), továbbá az adott időszakra levont és befizetett nyugdíjjárulék összegét,

- az 1987. december 31-ét követő, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyokból – például megbízási jogviszony, választott tisztviselői tiszteletdíj – származó kereseti adatokat, a tevékenység időtartamát, a levont és megfizetett nyugdíjjárulék összegét,

- az 1987. december 31-ét követő táppénzes napok számát, fizetés nélküli időtartamok idejét.

Amennyiben a kimutatásban foglaltakkal az adott személy egyetért és 90 napon belül az erről szóló nyilatkozatát visszaküldi, a nyugdíjbiztosítási szerv az eljárást a nyilatkozat beérkezését követően határozattal lezárja azzal, hogy az adott személyre vonatkozóan a kimutatásban foglaltakat jegyzik be a hatósági nyilvántartásba. Ha az ügyfél 90 napon belül nem reagál, akkor is a kimutatásban foglaltakat jegyzik majd be a nyilvántartásba.

NYUGDÍJ KISOKOS LETÖLTÉSE

OSZTALÉKFIZETÉS OLCSÓBBAN - ITT KISZÁMOLHATJA