OSZTALÉK ADÓZÁSA 2021

OSZTALÉK ADÓZÁSA 2021 https://cegvezetoknek.hu

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ KÖLTSÉGEI

Egyéni vállalkozó költségei:

a) Működéshez kapcsolható költségek

az anyag- és árubeszerzésre, göngyöleg beszerzésére, szállításra fordított összeg, adott előleg kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök, nem anyagi javak beszerzési, előállítási költsége, ha az nem haladja meg a 100 ezer forintot, továbbá ezek zavartalan, folyamatos működését biztosító javítási, karbantartási munkálatokra fizetett összeg, alkalmazottak bére, 16. életévét betöltő segítő családtag juttatása üzlet, műhely, gazdasági épület, iroda bérleti díja, a fűtés, a világítás és a technológiai energia költsége (ha a lakástól nem elkülöníthető, akkor a tevékenységgel arányos rész) magánszemélynek nem pénzben juttatott vagyoni érték munkavállalónak adómentesen adható munkaruházat költsége, a telefon, rádiótelefon, telefax, cb-rádió, telex, internet díja, valamint ezek beszerelésének díja (ha a lakás és a telephely nem elkülöníthető, akkor az internethasználat 50%-a és a telefon árának és beszerelési díjának 50 százaléka) – a közüzemi számlák esetében a házastárs nevére szóló számla is elfogadható úthasználat díja az üzleti célú használat arányában, hivatali utazás esetén a szállás, utazás költsége

b) Közterhek kötelezően fizetendő adók és közterhek, kivéve, ha tárgyi eszköz beszerzési árának része (alkalmazottak béréhez, önkéntes pénztári befizetéséhez, segítő családtag juttatásához, nem pénzben juttatott vagyoni értékhez köthető közterhek is), megfizetett cégautóadó

c) Egyéb

köztestületi tagdíj, érdek képviseleti szervezetnek fizetett tagdíj tevékenységgel összefüggő biztosítási díj (vagyon, felelősség, kockázat), felvett hitelre fizetett kamat (kivéve, ha tárgyi eszköz bevételi árának része) egyéni vállalkozó képzésének költsége (kivéve iskolarendszerű képzéssel kapcsolatos kiadás), vállalkozói kivét.

OSZTALÉKFIZETÉS OLCSÓBBAN - ITT KISZÁMOLHATJA

KFT. ALAPÍTÁSA, BT. ALAPÍTÁSA ANYAG LETÖLTÉSE