PÉNZ KIVÉTELE A CÉGÉBŐL

PÉNZ KIVÉTELE - cegvezetoknek.hu

CÉGALAPÍTÁS - KFT.

A korlátolt felelősségű társaság (kft.) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra terjed ki.
A társaság kötelezettségeiért - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a tag nem köteles helytállni.

A korlátolt felelősségű társaságnak két általánosan kötelező szervezeti egysége van. Az egyik a taggyűlés, vagyis a tagok összességének ügydöntő testülete, amely a társaság legfőbb döntéshozó szerve, a másik pedig az ügyvezető (vagy több személy megválasztása esetén: ügyvezetők), aki(k) a társaság képviseletét látja (látják) el, valamint intézi(k) a társaság ügyeit.
Ezen kívül az esetek többségében felügyelő bizottságot és könyvvizsgálót is választanak, bár ez nem minden esetben szükséges.

OSZTALÉKFIZETÉS OLCSÓBBAN - ITT KISZÁMOLHATJA

KFT. ALAPÍTÁSA, BT. ALAPÍTÁSA ANYAG LETÖLTÉSE