OSZTALÉK ADÓZÁSA 2019

OSZTALÉK ADÓZÁSA 2019, OSZTALÉK KALKULÁTOR 2019 - cegvezetoknek.hu

Transzferár képzése, szabályozása

A transzferárak – azaz a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott elszámoló árak – témaköre az utóbbi évtizedekben világszerte kiemelt adózási / adóellenőrzési kérdéssé vált.
A globalizáció hatására előtérbe került a transzferár-képzés eszköze, hiszen a nemzetköziség növekedése olyan megoldások alkalmazására ösztönözte a vállalkozásokat, amelyek segítségével az adófizetési kötelezettségek csökkenthetők, optimalizálhatók.
Ezzel párhuzamosan a különböző nemzetközi gazdasági szervezetek és a nemzeti adóhatóságok céljává vált az adócsökkentési törekvések visszaszorítása, és egy jól működő szabályozási rendszer kialakítása.

Az első ilyen egzakt és máig legjelentősebb nemzetközi szinten elfogadott szabályozási rendszer a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által 1995-ben kiadott, és azóta többször (legutóbb 2010 júliusában) módosított „Transzferár Irányelvek a multinacionális vállalkozások és az adóhatóságok számára” című ajánlás.

Magyarország 1996-ban csatlakozott az OECD-hez, elfogadva ez által, hogy követi a szervezet ajánlásait, beépíti azokat saját adótörvényeibe.
Az első és legjelentősebb törvényi változás már ebben az évben megtörtént, elfogadásra került a Társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXI törvény, így kezdetét vette a magyarországi transzferár szabályozás jogszabályi hátterének kialakítása.

A kapcsolt felek közötti szerződéses árakat tehát 1996-tól ellenőrizhette az adóhatóság, a dokumentációkészítést azonban csak a 2003. szeptember 1-től hatályos 18/2003. (VII.16.) PM Rendelet tette kötelezővé, melyet 2010. január 01-től a nemzetközi változásokkal összhangban kiegészített 22/2009. (X.16) PM Rendelet váltott fel, ami 2011 végén (2012. január 01-i hatálybalépéssel) újabb jelentős módosításokon esett át.

Az elmúlt néhány évben a transzferárak vizsgálata fokozatosan a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV, korábban APEH) egyik kiemelt ellenőrzési területévé vált.
A transzferár-képzéssel kapcsolatos revíziók száma évről évre jelentősen növekszik, ráadásul 2011-től az Adóhatóság már a kis és középvállalati szektorban is fokozottan vizsgálja a kapcsolt tranzakciók szokásos piaci ár elvének való megfelelését, illetve dokumentálását.
A NAV revizorok folyamatos szakmai továbbképzése, valamint az ellenőrzéshez rendelkezésre álló eszközök (összehasonlító adatok) körének bővítése végett a transzferár nyilvántartások ellenőrzését ma már a mélyebb tartalmi vizsgálatok jellemzik, így az adózók egyre gyakrabban szembesülnek mulasztási bírsággal, és a nagyobb összegű adóhiány feltárása sem ritka eset.