OSZTALÉK ADÓZÁSA 2021

OSZTALÉK ADÓZÁSA 2021 https://cegvezetoknek.hu

TÁVOLLÉTI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA

A távolléti díj számításának általános szabálya szerint annak körében - az esedékességekor érvényes alapbér és pótlékátalány mellett - a munkajogviszony utolsó hat naptári hónapjára, azaz az irányadó időszakra megfizetett teljesítménybért és bérpótlékokat kell figyelembe venni.

A legalább hat naptári hónapos irányadó időszak hiányában valamennyi naptári hónapban kifizetett díjazást figyelembe kell venni, illetve amennyiben a munkajogviszony hossza a távolléti díj számításának esedékességekor ennél is rövidebb, azaz abban nem volt egy teljes naptári hónap, úgy az alapbért vagy az átalányszerű díjazást kell figyelembe venni.

Havi munkabérrel díjazott munkavállaló esetében az alapbér és a pótlékátalány meghatározott időszakra járó részét az Mt. 136. § (3) bekezdésének alkalmazásával kell meghatározni. A munkavállaló a napi távolléti díját az egy órára jutó távolléti díj és az általános munkarend szerint teljesítendő napi munkaidő (óráinak) szorzatával kell megállapítani.

A teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetében az alapbért figyelmen kívül kell hagyni, csak az irányadó időszakra vonatkozó teljesítménybért kell figyelembe venni.

Az Mt. 151. § (2)-(4) bekezdései a pótlékok egyes fajtáinak a távolléti díj számítása során való figyelembe vételére tartalmaznak szabályokat.

A vasárnapi pótlék akkor vehető figyelembe, ha a munkavállaló az irányadó időszakban legalább a vasárnapok egyharmadában a beosztás szerinti munkaidejében munkát végzett. A rendkívüli munkaidőben teljesített vasárnapi munka tehát ebben a tekintetben figyelmen kívül marad.

A műszakpótlékot és az éjszakai pótlékot abban az esetben kell figyelembe venni, ha az irányadó időszakban a munkavállaló a beosztás szerinti munkaidejének legalább harminc százalékában az említett pótlékokra jogosító időszakban végzett munkát.

Az ügyelet és készenlét idejére megfizetett pótlék abban az esetben vehető figyelembe, ha a munkavállaló számára az irányadó időszakban átlagosan legalább havi kilencvenhat óra időtartamú ügyeletet vagy készenlétet rendeltek el.
A távolléti díj számításánál az ennél alacsonyabb összegű pótlékok nem vehetők figyelembe. Az ügyelet és készenlét időtartamát össze kell számítani.

OSZTALÉKFIZETÉS OLCSÓBBAN - ITT KISZÁMOLHATJA