KFT OSZTALÉK ADÓZÁSA 2019

KFT OSZTALÉK ADÓZÁSA 2019 - cegvezetoknek.hu

Fizetés nélküli szabadság

A fizetési szabadság adása a munkáltató jóindulatán múlik, kivéve az alábbiakat:
- a gyermek gondozása céljából a gyermek harmadik életéve betöltéséig, továbbá a gyermek tizedik életévének betöltéséig, amennyiben ezen időtartamra is fennáll a gyermekgondozási segélyre való jogosultság;
- a munkavállalót a hozzátartozója tartós ápolása céljából az ápolás időtartamára, de maximum 2 évre;
- a tényleges önkéntes-tartalékos katonai szolgálat teljesítés időtartamára.

A munkavállalónak a fizetés nélküli szabadság igénybevételét - az önkéntes katonai szolgálat-teljesítés kivételével - 15 nappal korábban kell bejelenteni, a megszüntetésre vonatkozó igényét 30 nappal korábban kell közölnie a munkáltatóval.

A munkavállaló a fentiektől eltérő esetben is igényelhet a munkáltatótól fizetés nélküli szabadságot, azonban ebben az esetben a munkáltató mérlegelési jogkörében jogosult eldönteni, hogy azt engedélyezi-e, illetve ha igen, milyen feltételekkel.

Amennyiben a munkavállaló fizetés nélküli szabadságon van, a biztosítása szünetel, így az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultsága érdekében egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége van.

Nem szünetel azonban a biztosítás és ezáltal nem keletkezik egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség sem, amennyiben a munkavállaló a törvényben biztosított, fentebb felsorolt okok miatt igényelte a fizetés nélküli szabadságot.

Amennyiben tehát nem alanyi jogon veszi igénybe a fizetés nélküli szabadságot, akkor fennáll az egészségbiztosítási járulék fizetésének kötelezettsége, aminek összege 2014-ben havi 6 810 forint (napi 227 forint).
Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére irányuló kötelezettséget annak keletkezésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) kell bejelenteni.