KFT OSZTALÉK ADÓZÁSA 2019

KFT OSZTALÉK ADÓZÁSA 2019 - cegvezetoknek.hu

Üzleti tanácsadás - adókártya pótlása, cseréje

Névváltozást (pl.: a házasságkötés miatti névváltozás) az adóhatósághoz külön nem szükséges bejelenteni (a járási hivatal okmányirodája adatot szolgáltat az adóhatóság felé), azonban, ha a névváltozás érinti az adókártyáján feltüntetett nevét, új adókártyát kell igényelnie a 14T34-es nyomtatványon.

Az új adókártya módosított adatokkal történő kiadása, téves vagy megváltozott adat miatt (a megváltozott adattartalmú kártya leadása mellett) díjmentes.

Az adatlaphoz csatolnia kell régi adóazonosító kártyáját is, egyéb okirat másolatát nem szükséges mellékelnie.

A 14T34-es adatlapot aláírva 2 példányban személyesen, vagy postai úton is eljuttathatja az állandó lakóhelye szerint illetékes adóigazgatóságához, illetve amennyiben rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, abban az esetben a nyomtatvány elektronikus úton is benyújtható. Ebben az esetben is el kell juttatnia a régi adóazonosító kártyát az adóigazgatósághoz postai úton, vagy személyesen.

Amennyiben az adókártya ismételt kiadására elvesztés, megrongálódás, megsemmisülés vagy eltulajdonítás miatt kerül sor, akkor igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek mértéke 3 000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díjat a NAV Igazgatási szolgáltatási díj bevételi számlaszámra (10032000-01079074) banki átutalással vagy az ügyfélszolgálaton igényelhető csekken lehet megfizetni, illetve a kijelölt ügyfélszolgálatokon helyben bankkártyás fizetés is lehetséges.