OSZTALÉK ADÓZÁSA 2021

OSZTALÉK ADÓZÁSA 2021 https://cegvezetoknek.hu

NAV - folyószámlakivonat

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2014. július 21-től megkezdte a 2013. évre vonatkozó folyószámla-kivonatok és a késedelmipótlék-értesítők kiküldését. Október végéig több mint másfél millióan kapnak értesítést az adóhivataltól.

A folyószámla-kivonatok és a pótlékértesítők kiküldésével az állami adóhatóság évente október 31-ig tájékoztatja az adózókat a folyószámlájukon könyvelt adatokról, továbbá egyeztetési lehetőséget biztosít számukra. A kiküldéssel értesülnek továbbá az adózók a késedelmes teljesítés miatti szankcionálásról, a késedelmi pótlékról is.

Folyószámla-kivonatot csak az az adózó kap, aki legalább egy adóneme vonatkozásában több mint 1000 forinttal tartozik, vagy akinek több mint 1000 forint túlfizetése van. (Az irányadó időpont a folyószámla 2013. december 31-i állapota.)

A kivonata mellett késedelmipótlék-értesítőt pedig az talál, akinek a tavalyi évre vonatkozóan – fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése miatt – késedelmi pótléka keletkezett.

Azok az adózók, akiknek 2014. január 1. és június 10. között volt legalább egy elektronikusan benyújtott és feldolgozott bevallása vagy adatszolgáltatása (elektronikus bevallók), papíros formában nem kapnak folyószámla-kivonatot és késedelmipótlék-értesítőt sem. Ők az ügyfélkapun (www.magyarorszag.hu) keresztül, az eBEV‑szolgáltatásokon belül elérhető folyószámla-lekérdező felület segítségével, elektronikusan, folyamatosan megtekinthetik az állami adóhatóságnál vezetett folyószámlájuk állapotát, továbbá a lekérdezésig felkönyvelt adatok alapján a tárgyidőszakra vonatkozó várható késedelmi pótlékukat is. A 2013-as adóév vonatkozásában ténylegesen felszámított és a folyószámlán előírt késedelmipótlék-kötelezettségükről előreláthatólag 2014. július végétől tájékozódhatnak. A késedelmipótlék-levezetés lekérdezésének módjáról és pontos kezdő időpontjáról az adóhatóság külön tájékoztatást jelentet meg.

Az ügyfélkapus regisztrációt követően az internetes felületen az elektronikus bevallókon túl bármely adózó lekérdezheti és nyomon követheti folyószámlájának aktuális egyenlegét és várható késedelmi pótlékát is.

A kivonat, és/vagy a pótlékértesítő átvételét követően az adózóknak fontos kiemelt figyelmet fordítaniuk azok elolvasására, értelmezésére, továbbá célszerű az értesítésben közölteket a saját nyilvántartásuk adataival tételesen összevetni. Az értelmezést, a tartozás, illetve a közölt késedelmi pótlék rendezését, vagy a túlfizetéssel kapcsolatos teendőket hasznos tudnivalókkal segíti elő a kivonathoz mellékelt „Tájékoztató” levél is.

Ha az egyeztetés során valaki eltérést tapasztal, észrevételt tehet személyesen a kivonat első oldalán is olvasható időpontokban az ügyfélszolgálatokon, továbbá írásban és – előzetes regisztrációval – az egyedi ügyekben tájékoztatást nyújtó NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszeren (ÜCC) keresztül telefonon is a 40/20-21-22 telefonszámon. Az ÜCC használatához szükséges ügyfélazonosító szám a TEL elnevezésű adatlapon igényelhető. Az adatlap és a hozzá tartozó részletes kitöltési útmutató a www.nav.gov.hu internetes honlap Nyomtatványkitöltő programok elérési útvonalról letölthető, kinyomtatható, postai vagy elektronikus úton is beküldhető, illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon is benyújtható.

Az értesítésben közöltek írásban történő egyeztetéséhez a „Folyószámla-kivonatra észrevétel” elnevezésű nyomtatvány használata nyújt segítséget, amely a www.nav.gov.hu internetes honlap Letöltések-egyéb/ Adatlapok, igazolások, meghatalmazásminták menüpontján belül érhető el. NAV