OSZTALÉK ADÓZÁSA 2021

OSZTALÉK ADÓZÁSA 2021 https://cegvezetoknek.hu

Életkezdési támogatás, Start számla

A Magyar Állam támogatást nyújt a fiatal felnőttek önálló életkezdésének anyagi megalapozása céljából minden, 2005. december 31. napját követően született gyermek részére.

Az életkezdési támogatás - jelenleg 42.500,- forint - igénylésére nincs szükség, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) automatikusan nyit egy számlát a gyermek részére és azon külön kérés nélkül helyezi el a támogatás összegét. Erről postai úton értesítést küld.

A számlán elhelyezett összeget - egészen a gyermek nagykorúságáig - a Kincstár évenként növeli az előző évi, hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyező támogatással. Az így felhalmozott megtakarítást a 18. életévét betöltött gyermek veheti fel és azt jogszabályban meghatározott célokra - többek között tanulmányokra, lakhatásra, pályakezdésre, gyermekvállalásra - fordíthatja.

A gyermek családi pótlékra jogosult szülője, törvényes képviselője, vagy a gyermek hozzátartozója Start-értékpapírszámlát nyithat a gyermek részére a Kincstárban az állam által nyújtott életkezdési támogatás és elért hozamok összegének további befizetésekkel történő gyarapítására. Az egyéni befizetésekre az állam évente további támogatást nyújt, ezzel is ösztönözve a hosszú távú megtakarítási szándékot.

A Start-értékpapírszámla nyitás előnyei:

- Évente a befizetések 10%-ának megfelelő, de legfeljebb évi 6.000 Ft állami támogatás jár (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult esetén az állami támogatás 20%, de maximum 12.000 Ft, nevelésbe vett gyermekek esetében pedig a nevelésbe vétel időszakával arányos, maximum 12.000,- Ft támogatás jár).

- Az életkezdési támogatás összege a hozamokkal együtt automatikusan Babakötvénybe fektetődik, mely a magyar állami garancia miatt hosszú távon is biztonságos befektetés.

- A számlán jóváírt összes befektetés (tőke és támogatások), valamint az éves kamatok automatikusan a gyermek születési évéhez igazodó sorozatú Babakötvénybe kerülnek befektetésre.

- A számla vezetéséért, más számlavezetőtől történő átvételért, a megbízások teljesítéséért és a kifizetésért a Kincstár semmilyen díjat nem számít fel.

- A gyermek 18. életévének betöltéséig keletkezett megtakarítás és hozam mentesül mindennemű adó, járulék és illeték alól.