OSZTALÉK ADÓZÁSA 2019

OSZTALÉK ADÓZÁSA 2019, OSZTALÉK KALKULÁTOR 2019 - cegvezetoknek.hu

TÁPPÉNZ KISZÁMÍTÁSA

Azon biztosítottak esetében, akik ugyanannál a munkáltatónál dolgoznak évek óta (legalább 2012. 01.01-től), nincs változás a táppénz kiszámítására vonatkozó szabályokban, vagyis az előző éves jövedelem alapján kell megállapítani az ellátás összegét (ha van legalább 180 napi pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelme).
Ha pedig a fennálló munkáltatónál a táppénzre való jogosultság kezdő napját megelőzően találunk 180 napi jövedelmet, akkor az képezi a táppénz alapját.
Változás azon személyek esetében van, akiknek az utolsó (fennálló) biztosítási jogviszonyukban azért nincs 180 naptári napi jövedelme, mert munkáltatót váltottak.

Ha a biztosított munkáltató váltás miatt nem rendelkezik 180 napi jövedelemmel, de a táppénzre való jogosultság első napját megelőzően van 180 napi folyamatos biztosítási jogviszonya (vagyis a munkahely váltások között nem telt el 30 napnál több), akkor a táppénzt a tényleges jövedelem, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem alapján kell megállapítani.

Abban az esetben, ha a táppénzre való jogosultság első napját megelőzően 180 napi folyamatos biztosítási jogviszonnyal sem rendelkezik, akkor a táppénzét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve, ha a tényleges jövedelme a minimálbért nem éri el.
Ez esetben a táppénz alapja a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem lesz. OEP