OSZTALÉK OLCSÓBBAN www.cegvezetoknek.hu

BELTAG, KÜLTAG, KFT TAG OSZTALÉKA OLCSÓBBAN


NYUGDÍJ - ÍGY VEHET SZOLGÁLATI IDŐT

Azok, akik nem végeznek semmilyen keresőtevékenységet, illetve nem állnak biztosításra kötelező jogviszonyban vagy biztosítási jogviszonyuk egyéb oknál fogva szünetel, megállapodás megkötésével vásárolhatják meg nyugdíjra jogosító szolgálati idejüket. Megállapodás több jogcímen köthető, és a…

Tovább olvasom

NYUGDÍJ - SZOLGÁLATI IDŐ SZERZÉSE

A nyugdíj összegét jelentősen befolyásolja a megszerzett szolgálati idő hossza, sőt bizonyos idő megszerzése feltétele a jogosultságnak. Ugyanakkor azoknak is lehetősége van a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséhez, akik egyáltalán nem állnak vagy álltak biztosítási kötelezettséggel járó…

Tovább olvasom

NYUGDÍJ SZOLGÁLATI IDŐ RÉSZMUNKAIDŐ ESETÉN

A részmunkaidős foglalkoztatásnak abban az esetben következménye a szolgálati időnek a nyugdíj mértéke szempontjából történő arányos csökkentése, ha az ebből származó jövedelem a foglalkoztatás időtartama alatt az érvényes minimálbér összegét nem éri el. Ha a havi jövedelem meghaladja az érvényes…

Tovább olvasom

NYUGDÍJ SZOLGÁLATI IDŐ

Azokat az időszakokat nevezzük a nyugdíj szempontjából szolgálati időnek (pl. munkaviszony tartama, egyéni vagy társas vállalkozás folytatása), amely alatt a biztosított (foglalkoztatott magánszemély, egyéni vagy társas vállalkozó, őstermelő) nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt, illetve…

Tovább olvasom

Keresőtevékenységgel járó biztosítási idő

A keresőtevékenységgel járó biztosítási idő fogalma a nők kedvezményes öregségi nyugdíjához kötődik. Keresőtevékenység minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár. Keresőtevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, aki gazdasági társaság…

Tovább olvasom

NYUGDÍJ SZOLGÁLATI IDŐ RÉSZMUNKA ESETÉN

A részmunkaidős foglalkoztatásnak abban az esetben következménye a szolgálati időnek a nyugdíj mértéke szempontjából történő arányos figyelembevétele, ha az ebből származó jövedelem a foglalkoztatás időtartama alatt az érvényes minimálbér összegét nem éri el. Tehát akkor szükséges a szolgálati idő…

Tovább olvasom

NYUGDÍJ SZOLGÁLATI IDŐ, EGYETEMI ÉVEK

Szolgálati időként kell figyelembe venni az öregségi nyugdíj esetén az 1998. január 1-e előtt, a felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott – legfeljebb azonban a képesítés megszerzéséhez a tanulmányok folytatása idején szükséges – tanulmányok idejét. NYUGDÍJ KISOKOS…

Tovább olvasom

NYUGDÍJ SZOLGÁLATI IDŐ SZÁMÍTÁSA

A szolgálati időt naptári naponként kell számításba venni, tehát aki egyidejűleg több biztosítási jogviszonyban áll, több munkáltatónál is dolgozik, az sem szerezhet egy év alatt 365 napnál több szolgálati időt. A részmunkaidő esetén akkor kell arányosítani kell a szolgálati időt, ha a…

Tovább olvasom