Kft osztalék, Bt osztalék olcsóbban www.cegvezetoknek.hu

KFT OSZTALÉK, BT OSZTALÉK OLCSÓBBAN


ÁLLAMPAPÍR - FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY

A Féléves Kincstárjegy névre szóló, 6 hónapos futamidejű, fix kamatozású értékpapír. Kizárólag devizabelföldi természetes személyek vásárolhatják, illetőleg ruházhatják át egymás között. Névértéke 10.000 forint. A kamat mértékéről honlapunkon az „Állampapír forgalmazás/Állampapírok árfolyamai,…

Tovább olvasom

ÁFA – ALANYI ADÓMENTESSÉG VÁLTOZÁSA 2017

Tájékoztató az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatár 2017. január 1-jétől bekövetkező változásáról Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Mód. tv.) 78. §-ában foglalt rendelkezés értelmében 2017. január 1-jével…

Tovább olvasom

CÉGBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS DÍJA - Pl. cégalapítás, stb.

A cégbejegyzésre irányuló eljárás illetéke az egyes cégformák esetén:a) az európai részvénytársaság esetében 600.000 Ft,b) zártkörűen működő részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság esetében 100.000 Ft,c) közkereseti társaság, betéti társaság esetén 50.000 Ft,d) az a)-c) pont alá nem tartozó…

Tovább olvasom

NEM VONHATJA LE AZ ÁFÁT HA …

A termékbeszerző, szolgáltatás igénybevevő adószámának feltüntetése az áthárított adót tartalmazó számlán 2017. január 1-jétől Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. § d) pontjának 2017. január 1-jei hatállyal módosított dc) alpontja alapján a…

Tovább olvasom

EGYES MEGHATÁROZOTT JUTTATÁSOK ADÓZÁSA 2017

2017-ben a 27 %-os eho 22 %-ra csökken.Emiatt az egyes meghatározott juttatások adózása is csökken.Pl. Erzsébet utalvány, iskolakezdési támogatás, helyi utazási bérlet, csekély értékű ajándék, önkéntes pénztári juttatások, stb.Az adó mértéke összesen 43,66 %.   Osztalékelőleg, osztalék helyett ez…

Tovább olvasom

TÁRSASÁGI ADÓ – NYERESÉGMINIMUM

A cégnek minden adóév végén meg kell vizsgálnia, hogy az adózás előtti eredménye eléri-e a nyereségminimum összegét. Ha igen, akkor az általános szabályok szerint meghatározott adóalapja után állapítja meg adófizetési kötelezettségét. Ha adózás előtti eredménye nem éri el a nyereségminimum összegét,…

Tovább olvasom

TÁRSASÁGI ADÓ - FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG

Amennyiben az adózónak az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele meghaladta a 100 millió forintot, úgy adóelőleg feltöltési kötelezettsége van; az adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie. Ennek során, ha az adózó az Európai…

Tovább olvasom