OSZTALÉK ADÓZÁSA https://cegvezetoknek.hu

OSZTALÉK ADÓZÁSA HELYETT ÍGY VEGYEN KI PÉNZT ...


CSALÁDI PÓTLÉKRA JOGOSULTAK KÖRE

Magyarországon a családi pótlékra jogosult lehet minden 1. magyar állampolgár,2. bevándorolt vagy letelepedett jogállású, továbbá a magyar hatóság által menekültként, oltalmazottként vagy hontalanként elismert személy,- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és…

Tovább olvasom

ITT INTÉZZE CSED, GYED, GYES, TÁPPÉNZ, STB. ÜGYEIT

  Ügytípus Hová kell benyújtani a kérelmet? Hol történik a kérelem elbírálása? Táppénz - ha a foglalkoztató tb. kifizetőhely     foglalkoztató a foglalkoztató kifizetőhelye Táppénz - ha a foglalkoztató nem tb. kifizetőhely foglalkoztató…

Tovább olvasom

CSECSEMŐGONDOZÁSI DÍJ, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ, TÁPPÉNZ ÉS BALESETI TÁPPÉNZ IGÉNYLÉSE

2017. július 1-jétől a társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztatók a csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, táppénz és baleseti táppénz iránti kérelmeket kizárólag elektronikus úton nyújthatják be. Az elektronikus úton történő igénybejelentéshez egyrészt rendelkeznie…

Tovább olvasom

CSALÁDI PÓTLÉK IGÉNYLÉSE

Melyik szülő igényelheti a családi pótlékot? Ugyanazon gyermek (személy) után járó családi pótlék csak egy jogosultat illet meg, kivéve, ha jogerős bírósági döntés - ideértve az egyezséget - alapján a szülők egyenlő időszakokban felváltva gondozzák gyermeküket.Ha a szülők időszakonként felváltva…

Tovább olvasom

CSALÁDI PÓTLÉK

Ugyanazon gyermek után járó családi pótlék csak egy jogosultat illet meg, kivéve, ha jogerős bírósági döntés - ideértve az egyezséget - alapján a szülők egyenlő időszakokban felváltva gondozzák gyermeküket. Ebben az esetben a családi pótlékra 50-50%-os arányban, mindkét szülő jogosult. Ha a gyermek…

Tovább olvasom

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK

Egészségbiztosítási ellátások: - egészségügyi szolgáltatás;- pénzbeli ellátások:      - csecsemőgondozási díj (terhességi-gyermekágyi segély,)     - gyermekgondozási díj,     - táppénz; - baleseti ellátások:     - baleseti egészségügyi szolgáltatás,     - baleseti táppénz,      - baleseti…

Tovább olvasom

GYES

Gyermekgondozási segélyre jogosult a szülő, a kiskorú szülő, ha a kiskorú szülő gyermekének nincs gyámja, vagy ha a tizenhatodik életévét betöltött kiskorú szülő a saját háztartásában nevelt gyermekének gyámjával nem él egy háztartásban, továbbá a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony keretében…

Tovább olvasom

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYLÉSE

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellátás esetén a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat rendeletében meghatározott szervnél,- a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi…

Tovább olvasom

CSALÁDI PÓTLÉK IGÉNYLÉSE

2015. 04. 01-től a budapesti és megyei kormányhivatalok feladata lesz a családi pótlék és az egyéb családtámogatások igénylésének az intézése. Eddig a Magyar Államkincstár feladata volt, oda is kellett az igényléseket benyújtani, ez azonban április 1-től megváltozik, most már a helyileg illetékes…

Tovább olvasom

GYERMEKÁPOLÁSI TÁPPÉNZ

A gyermekápolási táppénz folyósításának időtartama elsődlegesen a beteg gyermek életkorától függ, továbbá attól, hogy Ön, mint gyermekápolási táppénzt igénybe vevő szülő egyedül neveli-e a gyermeket. A gyermekápolási táppénz szempontjából egyedülállónak kell tekinteni, azt a személyt: • aki…

Tovább olvasom
OSZTALÉK ADÓZÁSA 2018, OSZTALÉK ADÓZÁSA