OSZTALÉK ADÓ 2018, OSZTALÉK EHO 2018 www.cegvezetoknek.hu

OSZTALÉK ADÓ 2018, OSZTALÉK EHO 2018


FUVARLEVÉL, MENETLEVÉL

A díj ellenében közúti árutovábbítást végző tehergépjármű fuvarlevéllel, a díj ellenében személyszállítást végző autóbusz - közforgalmú menetrend szerinti személyszállítás kivételével - autóbusz-menetlevéllel vehet részt a forgalomban. Fuvarlevélként olyan okmány használható, amely legalább a…

Tovább olvasom

BETÉTI TÁRSASÁG

A betéti társasági forma személyegyesítő jellegű, vagyis a tagok személyes együttműködését alapozza meg a társasági szerződés. A betéti társaságok általában alacsony tőkével és kisebb taglétszámmal működő, a szó szoros értelmében vett kisvállalkozások, ahol igen fontos a tagok között az egyetértés,…

Tovább olvasom

KFT. ALAPÍTÁSA UTÁNI ADATSZOLGÁLTATÁSI, BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

A kft. a bejegyzés iránti kérelem és az ahhoz fűzött mellékletek benyújtásával kéri az adószám megállapítását, ezzel teljesíti az adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét is. A cégbíróság az erre a célra szolgáló számítógépes rendszer útján közli az állami adóhatósággal azokat az…

Tovább olvasom

SZABADSÁG KIADÁSA

A szabadságot - a munkavállaló előzetes meghallgatása után - a munkáltató adja ki. A munkáltató rendelkezése a munkavállaló szabadságával nem korlátlan. A munkáltató évente hét munkanap szabadságot - a munkaviszony első három hónapját kivéve - legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének…

Tovább olvasom

ÜGYFÉLKAPU

Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri belépéssel, biztonságosan kapcsolatba léphessenek az elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel. Az…

Tovább olvasom

TÁRSASÁGI ADÓ FELAJÁNLÁSA

Az adózó az alábbi kedvezményezett célokra tehet felajánlást:   a) filmalkotás támogatására,   b) előadó-művészeti szervezet támogatására,   c) látvány-csapatsport támogatására.   OSZTALÉKFIZETÉS OLCSÓBBAN - ITT KISZÁMOLHATJA KFT. ALAPÍTÁSA, BT. ALAPÍTÁSA ANYAG LETÖLTÉSE

Tovább olvasom

KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS

Kedvezményezett átalakulás [Tao. tv. 4. § 23/a. pont] A kedvezményezett átalakulásnak a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] 4. § 23/a. pontja szerinti fogalmi meghatározásában a 2012. január 1-jétől, majd pedig 2014. november 27-étől történt módosítás –…

Tovább olvasom

VÉGELSZÁMOLÁS

Ha a cég tulajdonosai egyhangúlag elhatározzák a vállalkozás jogutód nélkül történő megszüntetését, akkor végelszámolásnak van helye. A törvény akkor adja meg a cég megszüntetésének lehetőségének ezt a módját, amikor a társaság fizetőképes, tartózásait a hitelezők felé ki tudja egyenlíteni,…

Tovább olvasom

ÁLLAMPAPÍROK FAJTÁI

Az egy évnél nem hosszabb futamidejű állampapírokat kincstárjegyeknek, az egy évnél hosszabb futamidejű állampapírokat államkötvényeknek nevezzük. Minden állampapírnál (összeghatártól függetlenül) a tőke visszafizetésére és a kamatfizetésekre érvényes az állami garancia. Minden papír alapcímlete 10…

Tovább olvasom

BETÉTI TÁRSASÁG BELTAGJÁNAK JÁRULÉKA

Ha az ügyvezető munkaviszonyban látja el ügyvezetői tevékenységét, akkor ezeket kell fizetni:10 % nyugdíjjárulék, 8,5 % egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék, valamint a társas vállalkozás által 27 % fizetendő szociális hozzájárulási adó. Ennek alapja a munkaviszonyból származó jövedelem,…

Tovább olvasom