OSZTALÉK OLCSÓBBAN www.cegvezetoknek.hu

BELTAG, KÜLTAG, KFT TAG OSZTALÉKA OLCSÓBBAN

VÉDŐSZEMÜVEG – ADÓMENTES JUTTATÁS

Az szja törvény értelmében adómentes a jogszabály által előírt használatra tekintettel juttatott védőeszköz, továbbá baleset- és egészségvédelmi eszközök.

Az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet szerint képernyős munkakör az olyan munkakör, amely a munkavállaló napi munkaidejéből legalább négy órában képernyős munkahelyen képernyős eszköz használatát igényli, ideértve a képernyő figyelésével végzett munkát is.

A képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg a szemészeti szakvizsgálat eredményeként meghatározott, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveglencse, és ennek a lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keret, ide nem értve a munkavállaló által a képernyő előtti munkavégzéstől függetlenül egyébként is használt szemüveget vagy kontaktlencsét.

A fenti előírásoknak megfelelő képernyős védőszemüveg is adómentes juttatás.

Amennyiben azonban a képernyő előtt munkát végző személy egyébként is szemüveget hord, úgy a szemüveg ára nem számolható el védőszemüvegként adómentesen, csak egyes meghatározott juttatásként.

 BÉRKALKULÁTOR 2019

2019-ben 2 százalékkal csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke, azaz 17,5 % lesz előreláthatóan.

2019-es bérkalkulátor itt található: www.cegvezetoknek.hu/berkalkulator.html

 


 

NAV ELLENŐRZÉS - TRANSZFERÁR

A NAV a transzferár területen végzett ellenőrzései során az alábbi, tipikusnak mondható formai hibákkal találkozott az elmúlt időszakban.

Bejelentési és kijelentési kötelezettség elmulasztása

A jelenleg érvényes szabályozás szerint az adózó a kapcsolt vállalkozásnak minősülő másik személy nevét (elnevezését), székhelyét (telephelyét) és adóazonosító számát az első szerződéskötésüket követő tizenöt napon belül, valamint a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnését a megszűnést követő tizenöt napon belül jelenti be az állami adó- és vámhatósághoz. Habár ez az előírás nem új, hiszen az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény ezt már eddig is előírta, továbbra is előfordul, hogy egy-egy kapcsolt fél vonatkozásában az adózók elmulasztják a bejelentés megtételét.

Kapcsoltság fogalmának változása, aktualizálása, félreértelmezése

A kapcsoltság fogalmának értelmezéséhez számos magyar jogszabály együttes értelmezése szükséges, amelyek bármelyikének változása befolyásolhatja, hogy az adózóval mely személyek alkotnak kapcsolt vállalkozást.

Ezek közül kiemelendő, hogy 2015. január 1-jétől változott a kapcsoltság fogalma az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény illetve ezzel párhuzamosan a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerint. Ettől az időponttól kezdve nemcsak a tulajdonosi kör azonossága, hanem az ügyvezetés azonossága is kapcsolt jogviszonyt eredményezhet. Külföldi vállalkozásokban való magyar részesedés esetén érdemes figyelemmel lenni a külföldi ország jogszabályának előírásaira a kapcsoltság terén, amik jelentősen eltérhetnek a magyar előírásoktól..... 

A teljes anyag letölthető innen!

FORRÁS: NAV

 

 

 

PÉNZFORGALMI SZÁMLA – KÖTELEZŐ

A gazdasági társaságoknak mindenképpen pénzforgalmi számlát kell nyitniuk. Az egyéni vállalkozóknak azonban csak akkor, ha ÁFA fizetésre kötelezett. Az alanyi adómentes és a kizárólag közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel ÁFA mentes tevékenységet folytató egyéni vállalkozóknak nem szükséges pénzforgalmi számlát nyitniuk és fenntartaniuk. [A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezettek körét az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 114. § (1) bekezdése határozza meg.]

 


 

ÍGY ALKALMAZZON NYUGDÍJAST!

CÉGE ÍGY ALKALMAZZON NYUGDÍJAST!

- A kifizetett bruttó bért nem terheli semmilyen közteher! Sem a 19,5%-os szociális hozzájárulási adót, sem az 1,5%-os szakképzési hozzájárulást nem kell megfizetni.
- Amennyiben jelenleg is van nyugdíjas munkavállaló cégében, a kedvezményes adózású konstrukció rájuk is alkalmazható!
- Kevesebb adminisztráció! A munkavállalókkal kapcsolatos adminisztratív terhek (bérszámfejtés, szabadság, hiányzás, beléptetés, kiléptetés) nem a cégét terhelik.

Még több részlet: www.cegvezetoknek.hu/nyugdij.html